Natječaji – isteklo

NATJEČAJ za zasnivanje rednog odnosa DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC JORDANOVAC 55 10 000 ZAGREB KLASA: 112-01/20-01/04 URBROJ: 251-638-02-20-01 Zagreb, 12.10.2020. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jordanovac, […]