Razvoj pred vještina čitanja i pisanja

Pred čitalačke vještine su preduvjet za razvoj čitalačkih vještina a one se razvijaju u predškolskoj dobi. Da bi dijete moglo nesmetano usvajati pred vještine čitanja i pisanja potrebno je stvoriti temelj koji podrazumijeva uredan jezično-govorni razvoj te uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije, auditivne i vizualne percepcije, važne za učenje čitanja i pisanja. Cilj čitanja je…