Prezentacija »Veliki tjedan«

Prezentacija »Veliki tjedan« za djecu, ilustrirana slikama događaja u posljednjim danima Isusova ovozemaljskog života.

ISUS JE NA CVJETNICU UŠAO U JERUZALEM JAŠUĆI NA MAGARCU.

NAROD GA JE ODUŠEVLJENO POZDRAVLJAO MAŠUĆI GRANČICAMA.

NA VELIKI ČETVRTAK SLAVIO JE PASHU SA SVOJIM UČENICIMA. BILA JE TO NJEGOVA POSLJEDNJA VEČERA.

BLAGOSLOVIO JE KRUH I REKAO UČENICIMA: “UZMITE I JEDITE! OVO JE TIJELO MOJE!”

UZEO JE ČAŠU I REKAO: “PIJTE IZ NJE SVI! OVO JE KRV MOJA, KRV SAVEZA KOJA SE ZA MNOGE PROLIJEVA NA OTPUŠTENJE GRIJEHA.”

U GETSEMANSKOM VRTU MOLIO JE: “OČE, AKO JE MOGUĆE NEKA ME MIMOIĐE OVA ČAŠA. ALI NEKA BUDE VOLJA TVOJA!”

NJEGOV IZDAJICA DOŠAO JE S VOJNICIMA. UHITILI SU GA I ODVELI…

…PRED GLAVARE SVEĆENIČKE DA GA OSUDE. VELIKI SVEĆENIK POSLAO GA JE SVEZANA…

…RIMSKOM UPRAVITELJU PONCIJU PILATU. PILAT JE TRI PUTA PONOVIO: “NE NALAZIM NA NJEMU NIKAKVE KRIVICE!”

IPAK GA JE PREDAO VOJNICIMA DA SE RAZAPNE.

RIMSKI SU GA VOJNICI RAZAPELI NA BRDU KALVARIJI IZMEĐU 2 RAZBOJNIKA NA VELIKI PETAK.

JOSIP IZ ARIMATEJE I NIKODEM POKOPALI SU ISUSA U NOVI GROB U KOJI JOŠ NITKO NIJE BIO UKOPAN.

U NEDJELJU U JUTRO MARIJA MAGDALENA PLAKALA JE NA GROBU. NIJE VIDJELA ISUSOVO TIJELO PA JE MISLILA DA GA JE NETKO UKRAO.

ISUS JOJ SE OBRATIO ALI JE ONA MISLILA DA JE TO VRTLAR. KAD JU JE ZAZAVAO PO IMENU PREPOZNALA JE DA JE TO ISUS.

NA VEČER SE JAVIO APOSTOLIMA. POZDRAVIO IH JE: “MIR VAMA!”

A BLAŽENI ONI KOJI VJEROVAŠE A NE VIDJEŠE!