Natječaj – odgojitelj/ica predškolske djece

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC JORDANOVAC 55 10 000 ZAGREB KLASA: 112-03/24-01/03 URBROJ: 251-638-00-24-1 Zagreb, 28. 3. 2024. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jordanovac, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE Dva/ije…