Razvoj pred vještina čitanja i pisanja

Pred čitalačke vještine su preduvjet za razvoj čitalačkih vještina a one se razvijaju u predškolskoj dobi.

Da bi dijete moglo nesmetano usvajati pred vještine čitanja i pisanja potrebno je stvoriti temelj koji podrazumijeva uredan jezično-govorni razvoj te uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije, auditivne i vizualne percepcije, važne za učenje čitanja i pisanja.

Cilj čitanja je razumijevanje pisane poruke. Da bi moglo razumjeti napisano, dijete mora prije svega vidjeti grafem(slovo), povezati ga s fonemom(glasom), izdvojiti glasove u riječima, spojiti ih u smislenu cjelinu, i razumjeti napisanu riječ.

Preduvjeti za nesmetan razvoj pred vještina čitanja i pisanja:

 • Uredan jezično-govorni razvoj
 • Sposobnost razumijevanja onoga što govori, govora drugih, razumijevanja sadržaja priče koju i samo može prepričati
 • Uredan izgovor glasova
 • Rečenica uredne gramatičke strukture
 • Lako uči pjesmice
 • Stvara i uočava rimu
 • Dobro pamti(pjesmice, priče, slike, kratke igrokaze,događaje)
 • Ima urednu pažnju i koncentraciju
 • Motorički je spretno
 • Zainteresirano za crtanje i pisanje

Razine razvoja fonološke svjesnosti(glasovna raščlamba i glasovno spajanje) kod djece urednog govorno-jezičnog razvoja:

 • Prepoznavanje i stvaranje rime (3-4 god.)
 • Prepoznavanje i rastavljanje na slogove (4-5 god.)
 • Prepoznavanje prvog glasa u riječi (5,5 god.)
 • Rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje u smislene cjeline-riječi (6 god.)
 • Stvaranje veze glas-slovo (6,5 god.)
 • Sposobnost stvaranja novih riječi dodavanjem, oduzimanjem ili premještanjem glasova u riječima (7 god.)

Razvijanjem djetetova govora roditelji stvaraju temeljnu pretpostavku budućeg razvoja pred čitalačkih vještina. Sredina bogata mnoštvom raznolikih poticaja važna je u govornom razvoju djeteta.

Pričanje priča je roditelju najjednostavniji način poticanja govorno-jezičnog razvoja. Zajedničkim čitanjem slikovnica dijete uočava da slikovnica(kasnije knjiga) sadrži pisani tekst koji se pretvara u priču. Na taj način, već od najranije dobi, aktivnosti čitanja i prepričavanja obogaćuju djetetov rječnik.

Pri odabiru slikovnica treba obratiti pozornost na slijedeće kriterije:

 • Estetski (Književno-jezični: razumljivost, jasna poruka, kvalitetan jezik i stil; Likovni: skladne i jasne boje, potpisan ilustrator, izbjegavanje kiča)
 • Pedagoški/metodički: primjerenost dobi
 • Etički/moralni: kriterij teološke ispravnosti

Priredile: Ana Vukasović, prof. logoped i Brankica Blažević, dipl. pedagog