Natječaj za zasnivanje radnog odnosa, Zagreb i Kaštel Lukšić

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC JORDANOVAC 55 10 000 ZAGREB   KLASA: 112-03/23-01/13 URBROJ: 251-638-00-23-1 Zagreb, 19. 12. 2023.     Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jordanovac, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta  …