Odgoj kao poslanje

“Biti malene i ponizne pa će nas Bog
uzeti u svoje u svemoguće
ruke i odgajat će preko nas djecu.
S Bogom dolaziti djeci,
odgajati ih za Boga. Pomagati svuda,
radosne da to smijemo
i možemo.
Uvijek odgovarati na molbe
Crkve i svijeta
koje nam se trenutno postavljaju.
Služiti nesebično iz ljubavi.
Sve davati.”