Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi

Obavijest o upisu djece

DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC                                                                                                                               Jordanovac 55, 10000 Zagreb, Hrvatska                                                 Tel:00385(0)12339-388;                                                                   www.dv-jordanovac.hr

 

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić JORDANOVAC, Zagreb, Jordanovac 55 (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

 

od 2. svibnja do 11. svibnja 2018. godine

 i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
 2. za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu – cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 07 do 17 sati)

         

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja Dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici:

www.dv-jordanovac.hr),

 

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)

 

 1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,

 

 1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

 

 1. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

   

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati: dijete roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, djeca zaposlenih roditelja, samohrani roditelji, djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 

 

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj  ploči dječjeg  vrtića  25.  svibnja  2018.

 

 

 1. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić i presliku knjižice cijepljenja djeteta (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

 

Klasa: 601-02/18-06-02

Ur.broj:  251-638-01-18-01                                                                                       Ravnateljica:

Zagreb,  26. 04. 2018.  god.                                                                                   s. Sanja Stojić