Podružnica Zadar

Izgradnjom novog samostana u Arbanasima sestre su s namjerom izgradile prostor za dječji vrtić kako bi sudjelovale u vjerskom odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi.

Blagoslov vrtića bio je 07. siječnja 2007. godine kako bi nas Božji blagoslov uvijek pratio u našem radu već 08. siječnja 2007. godine vrtić je započeo s radom.

Skrbi o djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. Vrtić djeluje u dvije mješovite odgojne skupine Ribice i Školjkice.

Voditeljica vrtića je s. Mirjana Puljiz.