Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi

DJEČJI VRTIĆ JORDANOVAC                                                                                                                               Jordanovac 55, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 00385(0)1 2339-388;
www.dv-

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2019./2020.

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Jordanovac, Zagreb, Jordanovac 55 ( dalje u tekstu: Dječji vrtić) zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 6. do 15. svibnja 2019. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

  1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7,00 do 17,00 sati)

 

  1. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

  1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici):
    LINK ZA PREUZIMANJE ZAHTJEVA: zahtjev_za_upis_dv-jordanovac_2019 (ZAHTJEV U PDF FORMATU)
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

(bez obzira na datum izdavanja isprave)

  1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
  2. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
  3. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića  27. svibnja 2019.

V. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

 

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

  • dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

KLASA: 601-02/19-06-07
URBROJ:  251-638-01-19-01
Zagreb,  30. 04. 2019

Ravnateljica: s. Sanja Stojić