Natječaj za zasnivanje radnog odnosa: SPREMAČICA – SERVIRKA