Kako smo postali DV Jordanovac

Školske sestre franjevke Krista Kralja Provincija Presvetog Srca Isusova iz Splita, Lovretska 9, nakon kupnje zemljišta i uz potrebne pripremne radove, započela je u kolovozu 1992. god. izgradnju objekta na Jordanovačkom brežuljku, Jordanovac 55. Uz gradnju samostana predviđen je i namjenski prostor za predškolsku ustanovu. Blagoslov cijelog objekta bio je 16. travnja 1994. god.

Početak rada i djelovanja DV Jordanovac započeo je svečanim zazivom Duha Svetoga u samostanskoj kapeli 05. rujna Godine gospodnje 1994.

Rad je započet s punim kapacitetom u pet odgojnih skupina; dvije jasličke i tri vrtićke, ukupno 112-ero djece. Uskoro se broj djece povećao na 120. U radu s djecom, kao i u vodećim i pomoćnim službama, bilo je uključeno 15 sestara. Nakon 7 god. rada zbog nedostatka sestara bili smo primorani zatvoriti jednu jasličku skupinu. Sve do pedagoške godine 2013/14 DV Jordanovac djelovao je u tri vrtićke skupine i u jednoj jasličkoj skupini. Donacijom grada Zagreba i donacijom roditelja 2013/14 započela je s radom i druga jaslička skupina. DV Jordanovac trenutno broji isti broj djece kao i na samom početku rada i i djelovanja. Zbog velikog interesa roditelja nismo u mogućnosti u svakoj pedagoškoj godini udovoljiti potrebama roditelja.

U duhu sv. Franje djelatnici potiču i senzibiliziraju djecu da osobnim zalaganjem pridonose zaštiti i očuvanju prirode te na taj način stvaraju ozračje sveukupnog mira i dobra.

Djelatnici se zauzimaju da u vrtiću vlada obiteljski duh, ozračje ljubavi, radosti, poštovanje… u tom smislu, jedna od važnih zadaća je i suradnja s roditeljima. Povremeno organiziramo i susrete s roditeljima bilo stručnog, a na poseban način duhovnog sadržaja. DV Jordanovac kao privatni katolički vrtić provodi 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Posebno ističemo naš specificum u odgojno-obrazovnom radu, a to je vjerski odgoj koji je vrlo važan u cjelovitom razvoju djeteta jer:

  • dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
  • dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
  • mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje autentičnih odnosa s drugima, a na poseban način s Bogom
  • pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
  • potreba za cjelovitim odgojem