Dijete – svijet koji raste

„Vjerski odgoj djece rane dobi“ tema je online Katehetske jesenske škole za odgojitelje u vjeri u predškolskim ustanovama koja se održala u  subotu 13. studenoga ’21 u organizaciji Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Katehetska škola otvorena je molitvenim uvodom i pozdravnim govorima. Predavače i odgojitelje u vjeri pozdravio je predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda mons. dr. Ivica Pažin, ujedno i moderator skupa. Pozdravne riječi uputila je i viša savjetnica za vjeronauk u Agenciji za odgoj i obrazovanje mr. Gordana Barudžija, kao i Brankica Blažević viša Povjerenica.

Virtualni skup zatim je pozdravio i predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, zahvaljujući svima koji su pridonijeli njegovoj organizaciji, te izrazio osobitu radost zbog teme „Vjerski odgoj djece rane dobi”, istaknuvši slijedeće misli:

  • Razmišljati o ‘Bogu u jaslicama’, o najranijem iskustvu Boga u životu jednoga djeteta, nevjerojatno je bogata pustolovina, koja se, osim u obitelji, događa i u susretu između vas, odgajateljica i malene djece, jer sva pripovijest o kršćanstvu započela djetetom u jaslicama.
  • Vjera je za maleno dijete doista „okus vječnoga“; ono pronalazi svoj izvor religioznosti i vjerskoga u doživljaju, u iskustvu. Ne smijemo dopustiti da dijete ostane uskraćeno za ‘okus vječnoga’.

Predavačica  dr. sc. Teuta Rezo s Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu je u izlaganju pokušala odgovoriti na nekoliko pitanja:

  • Trebaju li djeca vjeru? Zašto je vjera važna za svako dijete i koji je to cilj vjerskog odgoja djece rane dobi?
  • Istaknula je da je s religiozno-pedagoškog gledišta važno staviti dijete u središte promišljanja o ulozi rasta i razvoja djeteta u cjelovitosti njegova bića, s posebnim pogledom na odgoj u vjeri i značenje vjere u sazrijevanju djeteta kao ljudske osobe. Dijete doslovno upija odnose u koje je uronjeno i prije nego li je došlo na svjetlo dana.
  • Istaknula je da se vjerski odgoj djece rane dobi odvija svakodnevno, nenametljivo i jednostavno. Dijete usvaja i upija opažajući bliske osobe s kojima gradi odnos i povjerenje, a osobito su važni jednostavni i svakodnevni rituali : blagoslov kod dolaska ili odlaska djeteta u vrtić, prije jela, prije poslijepodnevnog odmora, zatim kratka molitva prije i poslije objeda, ili uslijed neke okolnosti koje donosi život u vrtiću ili mali molitveni osvrt uz razgovor što pridonosi osjećaju naklonjenosti i zaštićenosti za dijete. Putem takvih iskustava dijete pronalazi samoga sebe, stvara pozitivnu sliku o sebi, utvrđuje se kao osoba i uspostavlja dobre odnose s drugima i svijetom koji ga okružuje. Pojasnila je da djeca imaju svoje potrebe i svoja pitanja od najranije dobi.  Odnos s Bogom najveća je vrijednost koju vjerski odgoj donosi djetetu. Njega otvarati, graditi i pratiti dijete na tom putu najvrjedniji je zadatak svih koji su na različite načine uključeni u odgoj najmlađih.

„Ozračje u vrtiću kao čimbenik odgoja u vjeri djeteta rane dobi“ bila je tema predavanja Maje Kaštelančić Perišić, mag. paed. Istaknula je da rad s djecom rane dobi za svakog odgojitelja predstavlja iznimnu odgovornost, ali i veliki izazov. Kako bi se djetetu osigurao cjelovit razvoj, poželjno je već u ovoj dobi započeti i odgoj u vjeri. Odgojem u vjeri njeguje se i razvija religiozna dimenzija djeteta, osposobljavajući ga, primjereno dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Istaknula je da odgoj u vjeri nalazi opravdanje ako ga dijete prima u poticajnom i podržavajućem okruženju s jasnim vjerskim doživljajem svijeta. Dok prostorno okruženje vrtića treba biti ugodno i što više nalikovati obiteljskom, socijalno okruženje vrtića se treba temeljiti na demokratičnim osnovama, a u odnosima među svim sudionicima se ogledati kršćanska uvjerenja.  Istaknula je da višegodišnje iskustvo rada u skupini rane dobi te njegovo praćenje i vrednovanje pokazuje da se djeci rane dobi može ponuditi većina tema iz priručnika „Njihovo je kraljevstvo nebesko“, autorica B. Blažević i K. Pišković, uz prilagodbu prostora, materijala i aktivnosti djetetovom iskustvu i mogućnostima. Izdvojila je sklop aktivnosti o Dobrom pastiru kao omiljen među generacijama djece i kao model uloge odgojiteljima u vjeri.

Uslijedila je tematska rasprava koju je moderirao dr. Pažin.

U poslijepodnevnom dijelu programa prikazani primjeri dobre prakse katoličkih vrtića koji provode vjerski odgoj s djecom rane dobi. Među prvima je prikazan rad s djecom rane dobi u našem vrtiću kojeg  je pripremila naša odgojiteljica  Marina P. uključujući druge odgojitelje koje rade u jasličkim skupinama. Tema kratkog prikaza nosi naslov  „Integracijski elementi vjerskog odgoja djece rane dobi“. Vjerujemo da ćete uživiti u filmiću i razmišljanjima koje nas odgojitelje svakodnevno podsjećaju na okus vječnoga.