Ti si svet, Gospodine, Bog jedini, koji činiš divna djela.